Fanny Ambjörnsson är 2022 års stipendiemottagare!

Fanny Ambjörnsson tilldelades 2022 års stipendium ur Ernst och Ella Skoogs stipendiefond för sin bok Om Nadja.

Leende kvinna som håller en tavla och blomsterbukett

2022 års mottagare av Ernst och Ella Skoogs stipendium

Ernst och Ella Skoogs stipendium delas årligen ut av Föreningen Furuboda och skall lämnas som en erkänsla för sådana insatser inom folkbildnings-, kultur- och rehabiliteringsområdena som står i nära samklang med Föreningen Furubodas egna mål för sin verksamhet. Fanny Ambjörnsson tilldelas 2022 års stipendium ur Ernst och Ella Skoogs stipendiefond!

Fanny Ambjörnsson är 2022 års stipendiemottagare för sin bok Om Nadja

Årets stipendium tilldelades Fanny Ambjörnsson, som skrivit boken Om Nadja. Boken handlar om Fannys syster med omfattande funktionsnedsättningar. 

Motivering:

Fanny har skrivit boken Om Nadja. Det är en bok som handlar om hennes syster med omfattande funktionsnedsättningar och ställer frågor om att berätta någon annans historia, om vad som är ett bra människoliv. Boken belyser frågor om hur någon kan berätta om någon som saknar en röst?

Vad som händer när ett syskon som Nadja föds och det inte blev som någon hade tänkt sig. Nadja uppvisade tecken på allvarliga hjärnskador och kunde inte andas själv. Nadja skulle behöva assistans alla timmar på dygnet under hela sitt liv. Den här boken beskriver Nadjas liv, speglat genom personer som funnits i hennes närhet. En storasyster som plötsligt behövde bli vuxen. Åldrande föräldrar med en dotter som aldrig kommer att klara sig själv. Många assistenter som ibland vet mer om Nadja än hennes egen familj.

Vad säger Nadjas historia om oss och om vår tid? Vad innebär det att vara människa i ett samhälle där utveckling, självständighet och framgång ses som högsta dygd? Boken bidrar i handling till Furubodas vision: Ansvarstagande och självständiga människor, med full delaktighet, i ett öppet och tillgängligt samhälle.
 

Furuboda den 15 maj 2022
Styrelsen för Föreningen Furuboda