Fonder och stipendier

Information om fonder och stipendier för deltagare på Furuboda folkhögskola. Du som söker till någon av våra folkhögskolekurser och uppfyller aktuella kriterier till våra fonder har möjlighet att söka fondbidrag.

En jordhög med en planta på en hög med mynt

Fonder och stipendier för deltagare

Aktuella stiftelser

Furuboda folkhögskola ansvarar för utdelning av fondbidrag från följande stiftelser.

Stiftelsen Bistånd åt rörelsehindrade i Skåne

Bidrag lämnas till enskilda personer med funktionsnedsättning boende i Skåne, som på grund av sin funktionsnedsättning är i behov av ekonomiskt stöd till uppehälle under deltagande i någon av Furubodas kurser. Barn och ungdomar prioriteras.

Linnea och Josef Carlsson stiftelse - för dig under 29 år med neurologisk funktionsnedsättning

Bidrag till barn och ungdomar med en neurologisk funktionsnedsättning, som på grund av sin funktionsnedsättning är i behov av ekonomiskt stöd till uppehälle under deltagande i någon av Furubodas kurser. Bidrag ges endast till personer under 29 år.  

Ansökan om fondbidrag från stiftelserna

Kriterier för ansökan

  1. Du ska ha sökt och nekats korttidsvistelse från kommunen.
    T.ex. korttidsvistelse enligt lagen LSS 9:6, alternativt bistånd enligt Sol 4:1 eller 4:2
  2. Årsinkomst under 190 400kr, dvs. fyra basbelopp (2021).
    Bifoga kopior på “Utdrag ur beskattningsuppgiftsregister” från din senast självdeklaration. Denna beställs från Skatteverket, tel. 0771-567 567.
  3. Diagnos (bifoga läkarintyg)

Såhär ansöker du

Sista ansökningsdag för fonder till sommarens kurser är 30 april och besked kommer skriftligt runt 17 maj. Ansökan för fonder till långa kurser sker löpande och efter kontakt med kurator eller skoladministratör. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Fondbidrag från Stiftelsen Bistånd åt rörelsehindrade i Skåne och Linnea och Josef Carlsson stiftelse

För att ansöka om fondbidrag från Stiftelsen Bistånd åt rörelsehindrade i Skåne och Linnea och Josef Carlsson stiftelse, läs informationen om fonderna och fyll i och skicka in ansökningsblanketten här:

 

Stiftelsen Ekeliden - extern hantering

Du som har en intellektuell funktionsnedsättning kan även söka fondmedel från Syster Hulda Englunds stiftelse Ekeliden.

Mer information om stiftelsen och ansökningsinformation finns på Stiftelsen Ekelidens hemsida. Sista ansökningsdag 2024: 28 februari.

Kontakt