SMF Original och Språk

SMF handlar om att tillsammans med andra, under trivsamma former, hitta sin väg vidare. I Kristianstad har vi två olika typer av SMF: Original och Språk.

SMF Original är i första hand för dig som inte är färdig med dina gymnasiestudier och som behöver hitta vägen vidare mot studier eller arbete och ökat mående.

SMF Språk är  för dig som behöver extra träning i det svenska språket och samtidigt vill ha stöd att hitta vägen vidare mot studier eller arbete.

Musik och gemenskap på Furuboda

Om kursen

SMF är en studiemotiverande insats på Furuboda i Kristianstad. Den utspelar sig i en liten grupp, i en trygg miljö och med engagerade ledare och pedagoger. Det är vår övertygelse att lärande kan (och bör) vara riktigt roligt! 

Efter avslutad kurs på SMF ska du ha en klar bild av vad du vill. Vi hjälper dig att lyssna till dina drömmar, att övervinna hinder, och att forma olika strategier för att ta dig vidare! Vi erbjuder dig möjligheten att prova på att studera ämnen efter dina behov och önskemål. Våra pedagoger arbetar med dina mål i sikte!

Självförståelse är något vi arbetar mycket med på SMF. Det är grunden för att utvecklas som människa, vilket leder till acceptans, mod och bättre samspel med andra människor. Studie- och yrkesvägledning sker både individuellt och i grupp, där du får hjälp att förstå din inlärningsstil; och vilka eventuella studiealternativ som kan vara lämpliga just för dig. Under tiden på SMF ges du också möjlighet att lära känna din arbetsmarknad, och du får hjälp att forma goda sökredskap och strategier.

Allmän information

  • 13 veckor, måndag-fredag
  • Huvudsakligen förläggs tiden på förmiddagar mellan klockan 9-12
  • Mindre grupper (ca 8-12 deltagare)
  • Furuboda ersätter dig för bussresa
  • Vi varvar föreläsningar, workshops, diskussioner och reflektioner
  • Inom kursen får du även möjlighet till individuellt stöd och coachande samtal

Genom kursen får du möjlighet att stanna upp och utforska vem du är och vad du vill på ett djupare plan. Vi utgår ifrån varje deltagares egna förutsättningar och möter dig där du befinner dig nu. Kursens syfte är att du som deltagare ska få redskap att forma en väg framåt som passar just dig.

Ladda ner infoblad

För mer information, ladda ner vårt infoblad om SMF Navigator:

Kontaktperson för mer information