Långa kurser

Här kan du läsa om alla våra långa kurser på Furuboda folkhögskola i Yngsjö.

Fem glada deltagare

Långa kurser - vad är det?

Läsårskurser som innefattar både höst- och vårtermin kallar vi på folkhögskolan för "långa kurser". I vissa av dessa kurser kan du läsa in grundskole- eller gymnasiebehörighet för fortsatta studier eller prova på något nytt och utveckla ett intresse.

Undervisningen är kostnadsfri, däremot  betalar alla studerande på skolan en serviceavgift. (1580:- läsåret 24/25) och i vissa kurser tillkommer kostnad för kurslitteratur.
För dig som bor på skolan faktureras logi, mat och behandlingsinsatser enligt i förväg upprättat avtal.

 

OBS! FÖR MUSIKLINJEN GÄLLER:

Kostnad 24/25: 
Allmän terminsavgift för alla kurser 1 580:-/termin. 
Deltagaravgift för musiklinjen:1 600:- /termin
Total kostnad: 6 360:-/läsår (Delas på två terminer med betaldatum 31/8 samt 31/1)
Tillkommer internatkostnad.

 

En tillgänglig skola med anpassad undervisning

På Furuboda folkhögskola i Yngsjö har en stor del av deltagarna en funktionsnedsättning och undervisningen anpassas efter behov. På anläggningen finns ett internat och många av rummen är tillgänglighetsanpassade. Du som har rätt till korttidsvistelse kan ansöka om det för uppehället.

Med hjälp av vår enhet Stöd och boende finns det goda möjligheter på Furuboda för dig som behöver stöd på olika sätt!

Våra långa kurser

Kontakta oss