Studeranderättslig standard

Här kan du läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter som sökande till eller deltagare på Furuboda folkhögskola.

En person i orange tröja med en kalender i knät

Studeranderättslig standard - Furuboda folkhögskola

Information om den studeranderättsliga standarden

Intresserade ska av skolans hemsida och av övrig kursinformation kunna ta del av följande:

 • Mål med kursen
 • Huvudmannens profil
 • Statens syfte med folkbildning
 • Avgifter och kostnader
 • Antagningsprinciper och antagningsprocess
 • Villkor för intyg, behörigheter och studieomdöme
 • Tillgänglighet och pedagogiskt stöd
 • Handlingsprogram vid hantering av droger

Information vid kursstart

En studerande ska i samband med kursstart ha tillgång till följande information:

 • Kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter
 • Kursplan och schema/arbetsplan
 • Terminstider och ledigheter
 • Villkor för intyg, behörigheter och studieomdöme
 • Frånvaroregler
 • Rapporteringssystem till CSN
 • Praktiskt att tänka på inför skolstart
 • Försäkringsinformation
 • Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen
 • Riktlinjer för dator och internet
 • Villkor för avstängning och avskiljning

Deltagarinflytande och studeranderätt

Kurserna utser representanter i ett deltagarråd. Folkhögskolan ger utbildning i föreningsrätt och har en tjänst för detta ändamål, samt upplåter lokal för möten. Vidare diskuteras kursernas innehåll tillsammans med deltagarna inför varje nytt läsår, där deltagarna har möjlighet att föreslå förändringar. Hänsyn tas till synpunkter i terminsutvärderingarna. Vi arbetar kontinuerligt med IUP (individuell undervisningsplan), som revideras tre gånger per läsår.

Om deltagarna har klagomål ska dessa framföras i första hand till kursledare, rektor och som sista utväg skolans styrelse. Överklagan sker hos FSR - läs mer om det här.

Kontakta oss för mer information och frågor