Tillståndsbevis HVB-hem

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beviljat tillstånd för Föreningen Furuboda att bedriva HVB-hem på Furuboda i Yngsjö.

 

Aktuella beslut och tillståndsbevis

Beslut HVB-hem

Furuboda får bedriva HVB-hem med 10 platser för barn och unga i åldrarna 16 t.o.m. 20 år som vistats i olämpliga miljöer, begått enstaka brott, provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende. Läs beslutet från IVO.

Tillståndsbevis HVB-hem

IVO har utfärdad detta bevis med stöd av 4 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937), SoF för Föreningen Furuboda. Tillståndet gäller från och med den 13 juni 2022 och tills vidare. Läs tillståndsbeviset.

 

 

Kontakta oss