Styrelse

Presentation av Föreningen Furubodas styrelse, dess uppdrag och ledamöterna valda för verksamhetsåret 2023.

Sju leende personer framför en stenvägg och rosenbuske

Föreningen Furubodas styrelse 2023


Furubodas styrelse har i uppdrag att dra upp riktlinjer för verksamheten, fatta strategiska och större ekonomiska beslut samt följa upp tjänstemannaorganisationens arbete. Medlemmarna väljer Furubodas styrelse vid årsmötet och godkänner att verksamhet och ekonomi sköts enligt uppdrag.

Presentation av styrelsen

Sedan årsmötet den 14 maj 2023 består Furubodas styrelse av följande ledamöter:

Man i blå skjorta och glasögon

Bert Runesson, ordförande

Bert är född 1954 och bor i Sävsjö.

Beskriv dig själv med tre ord
- Positiv, lyhörd och omtänksam.

Beskriv din relation till Furuboda
- Jag var anställd på Furuboda 2003-2007.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
- Mitt yrkesmässiga liv har i huvudsak handlat om ledarskap och ekonomifrågor, där finns mina kompetenser.

Något övrigt du vill dela?
- Verksamheten som Föreningen Furuboda bedriver tillsammans med alla medarbetare är storslagen!

Man i ljus skjorta och glasögon

Per-Inge Andersson

Per-Inge är född 1954 och bor i Arlöv, Burlövs kommun.

Beskriv dig själv med tre ord
- Engagerad, entreprenöriell, livserfaren.

Beskriv din relation till Furuboda
- Jag har varit lägerledare flera somrar på Furuboda på 90-talet. Är engagerad för målgruppen med funktionsnedsättning utifrån egen familjeerfarenhet. 

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
- Jag är rektor/skolledare på folkhögskola sedan över 20 år.  Ser min erfarenhet i ledarskap och ekonomi som bidrag till styrelsearbetet samt som pappa till en dotter med funktionsnedsättning. 

En leende man med skjorta och skägg

Ulf Havenäng

Ulf är förr 1956 och bor i Åhus, Kristianstads kommun.

Beskriv dig själv med tre ord
- Analytisk, empatisk, driven.

Beskriv din relation till Furuboda
- Jag bor i Åhus och har alltid haft personer i närhet som arbetar på Furuboda.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
Uld har haft och har många uppdrag och visar på ett stort engagemang för människor. Han är utbildad socionom och har bland annat skolkurator och chef för HVB-hem på meritlistan.

Leende kvinna med färgglada glasögon hängande på tröjan

Lotta Hedström

Lotta är född 1955 och bor i Andrarum/Brösarp.

Beskriv dig själv med tre ord
- Intensiv, erfarenhetsbred, idealistisk.

Beskriv din relation till Furuboda
- Imponerad, ödmjuk, nyfiken.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
- Som både kommundelschef, erfaren kommunpolitiker, rikspolitiker (Riksdagen, partiledare), avdelningschef statligt verk (Jordbruksverket) , ordförande i större kulturbolag (Skånes Dansteater) och ordförande i större biståndsorganisation (SAK), biståndsarbetare (Nepal, Tanzania), lärare och rektor i svenska skolsystemet i många år, samt otaliga ideella uppdrag inom MÅNGA organisationer, lobbyist (Röda Korsets flyktingarbete), folkhögskolelärare  – har jag en gedigen insikt i styrelsearbete, i svensk offentlig förvaltning och inte minst i civilsamhällets och folkbildningens alla implikationer. 
Jag har ett stort kontaktnät och är en idérik problemlösare.

Något övrigt du vill dela?
- Jag tror på Furubodas grundidé och det enorma behovet av vår verksamhet. Jag tänker att vi kunde vara en stilbildare och föregångare för fler folkhögskolor.

kvinna med brunt hår och glasögon

Ann-Christin Berglund

Jag heter Ann-Christin Berglund (64 år) och är ursprungligen från Åtvidaberg i Östergötland men flyttade för många år sedan till Skåne. Mina hem i Skåne är en lägenhet i Malmö och ett litet hus i Båstad. Där bor jag tillsammans med min man Lasse och vår hund, Frodo. Sönerna, Per och Johan, är utflugna; Johan bor med Gabriella i New York och Per bor med Louise i Malmö. Ann-Christin valdes in i styrelsen vid årsmötet 2023. Jag är både utbildad lärare, rektor och brinner för utbildning och unga människors utveckling.

Beskriv dig själv med tre ord
- Jag är en glad, energisk och nyfiken person.

Beskriv din relation till Furuboda
- Jag har arbetat flera år som rektor på Antonskolan i Kristianstad; och lärde då känna Furuboda och dess verksamhet. Jag har varit på besök och har haft praktikanter från Furuboda på Antonskolan.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
- Jag har alltid haft ett stort intresse för utbildning; både som rektor i Malmö och i Kristianstad och som lärare. Just nu arbetar jag som gymnasielärare. Skola och utbildning är vägen till delaktighet i samhället och ger människor ökad makt över sina liv. Detta ser jag både i Indien, där jag varit mycket, och här i Sverige. Jag tror att jag därför kan bidra med min kunskap och kompetens vad gäller skola, utbildning och unga människors utveckling.

Leende kvinna med blont hår

Matilda Andin

Matilda bor i Lidköping. Hon valdes in i styrelsen vid årsmötet 2022.

Beskriv dig själv med tre ord
- Furuboda-kär, funktionshinderteologisk, folkbildare.

Beskriv din relation till Furuboda
Det började i slutet på 90-talet då min storasyster var ledare på sommarverksamheten och jag kom med en vecka som volontär. Sedan var jag fast! Därefter följde flera somrar som ledare och sedan nästan 15 års helårsanställning med många olika inriktningar; sommarverksamhet, föreningsfrågor, värdegrundsarbete, kommunikation och mycket mer. 2021 avslutade jag min anställning, men mitt hjärta för Furuboda fortsätter slå och därför är det med glädje - och lite bävan - jag ställer mig till förfogande för den här uppgiften.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
Olika perspektiv. 

Något övrigt du vill dela?
Många människor suckar djupt över Exceldokument och register Jag älskar det! Jag jobbar gärna med att skapa och utveckla strukturer och system, samtidigt som jag vet att verkligt liv är så mycket mer än siffror, kolumner och rader.

Leende kvinna i kortklippt grå-brunt hår

Kerstin Olofsson

Kerstin bor i Önneköp i Hörby kommun. Hon valdes in i styrelsen vid årsmötet 2022.

Beskriv dig själv med tre ord
- Glädjespridare, engagerad och inkluderande.

Beskriv din relation till Furuboda
- Har arbetat på Furuboda 1988 - 2021. 

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
- Jag anställdes som kurator från början och har därefter haft flera olika uppdrag inom föreningens verksamhet. Det ger en bred erfarenhet av Furubodas arbete och utveckling genom åren.

Leende kvinna i brunlockigt hår

Susanne Nöbbelin

Susanne bor i Kristianstad. Hon valdes in i styrelsen vid årsmötet 2022.

Beskriv dig själv med tre ord
- Engagerad, glad och positiv

Beskriv din relation till Furuboda
- Min mesta relation med Furuboda är mestadels jobbmässig och indirekt som fd lärare på Riksgymnasiet. Som boende i Kristianstadstrakten står dock Furuboda för mig för ett viktigt arbete med utbildning och utveckling för alla men speciellt för personer med funktionsnedsättning.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
- Min erfarenhet av läraryrket och skolverksamhet kryddat med ekonomitänk då jag i grunden är civilekonom.

Daniel Persson

Daniel Svensson

Daniel är född 1973 och bor i och älskar Malmö. Daniel valdes in i styrelsen vid årsmötet 2023.

Beskriv dig själv med tre ord
- Omtänksam, orädd, glad.

Beskriv din relation till Furuboda
- Har arbetat på Furuboda arbetsmarknad i Malmö 2009-2012 och sedan dess följt organisationen och bjudit in ambassadörerna till mina kurser.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
- Uppvuxen i Borås med FUB, kom till tro i tonåren, utbildad gymnasielärare i historia, samhällskunskap och religion, 20 års erfarenhet av vuxenutbildning med stort engagemang för allmän kurs, byggt upp den fackliga organisationen på min nuvarande arbetsplats på Hyllie Park Folkhögskola. Kan se organisation med både deltagar-, personal- och ledningsperspektiv. Tror att bildning gör skillnad för alla.

leende man med skägg

Marcus Fröding

Ålder: Född 1982 (41 år) Familj: Min fru Ida och sönerna Theo och Bastian. Bor i Kristianstad. Marcus valdes in i styrelsen vid årsmötet 2023.

Beskriv dig själv med tre ord
- Närvarande, reflekterande, människoorienterad.

Beskriv din relation till Furuboda
- Arbetade som lägerledare på Solskens och Familjeveckor undrar somrarna 2007-2011. Ser erfarenheterna från den tiden som en verklig skatt! Furubodas verksamhet, miljön och andan har gjort stort intryck på mig och blev verkligen kalibrerande för min människosyn och självbild. Hyser stor respekt och förundran över Furubodas viktiga arbete.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
- Jag tänker att det återstår att se. Har varit engagerad i en del socialt arbete genom åren där jag mött människor i olika typer av utsatthet. Bland annat på ett kulturcafé för unga i Örebro och de senaste tio åren som pastor i en mångkulturell, brokig och härlig församling. Kanske ger också mitt uppdrag som pastor och själavårdare på häkte och i fängelse värdefulla perspektiv.

Kontakta Furubodas styrelse