ung kille som står vid en stenvägg utomhus

Delaktighet och utbildning oavsett funktionsförmåga

Vi vet att alla kan och vill utvecklas, genom studier, arbete och mycket mer.

Aktuellt just nu