Användare som experter-kursen

Ny folkhögskolekurs om webbtillgänglighet. Har du en funktionsnedsättning och egna erfarenheter av otillgänglighet på webben? Vill du lära dig om vilka krav som finns på webbtillgänglighet, till exempel på webbplatser och i appar?

Tre personer tittar tillsammans på en datorskärm

Om kursen

Användare som experter är en folkhögskolekurs som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning och vill lära dig mer om webbtillgänglighet. Du får lära dig hur du som användare kan hjälpa till att göra webben mer tillgänglig.

Kursen är indelad i två huvuddelar. Den första delen genomförs höstterminen 2021 och den andra delen genomförs vårterminen 2022. När du skickar in en ansökan gäller det ansökan till den andra delen. 

Den första delen handlar om hur du kan använda dina kunskaper i vardagen och samtidigt bidra till att göra samhället mer tillgängligt. Du får övergripande kunskap om webbtillgänglighet, som till exempel:

  • Vad handlar webbtillgänglighet om – vad är det som ska vara tillgängligt?
  • Vilka skyldigheter har offentliga webbplatsägare enligt lagen?
  • Hur kan du som användare hjälpa webbplatsägare att förstå vad som fungerar eller inte?

I den andra delen får du som är nyfiken och kan tänka dig att arbeta med webbtillgänglighet i någon form fördjupa dig i vad det är som gör ett gränssnitt tillgängligt. En stor del av innehållet i den här delen handlar om hur du använder de tekniska kraven som finns i lagen och praktiska övningar i att granska tillgängligheten i digitala gränssnitt.

Efter genomförd kurs får du ett intyg som visar att du har allmänna kunskaper om webbtillgänglighet. Om du har läst båda delarna av kursen får du även ett utbildningsintyg som visar att du kan ta uppdrag som granskare av digitala gränssnitt.

 

Utbildningen består av två delar

Del 1: Introduktion

Ämnen: Webbtillgänglighet, Egenmakt och demokrati
Webbtillgänglighet varvas med reflektioner, diskussioner och teori kring egna erfarenheter av otillgänglighet och demokrati. Här får du kunskap om grunderna i webbtillgänglighetsdirektivet: varför det finns, för vem det finns och vad det innebär. Dina egna upplevelser av otillgänglighet är en viktig grund för samtal och reflektioner kring hur du kan påverka och din roll som aktiv medborgare och webbtillgänglighetsambassadör.

Del 2: Fördjupning

Ämnen: Webbtillgänglighet, Användarexperten
Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om webbtillgänglighet. Fokus ligger på tekniska krav och granskning av tillgänglighet. Användarexperten handlar om kommunikation, hur du blir expert på din egen upplevelse samt normer och roller kopplat till det. Del 2 avslutas med praktik hos en region, kommun eller myndighet där du får granska ett verkligt webbgränssnitt och du har möjlighet att få ett intyg på din kunskap som användarexpert

Information om utbildningen och ansökan

Aktuella läsårstider

  • Höstterminen 2021: 30 augusti - 14 januari 2022
  • Vårterminen 2022: 17 januari -12 juni 2022

Studietakt och studieform

Halvfart (50 %) på distans.

Zoom är huvudsaklig undervisningsplattform. Vissa fysiska träffar kan förekomma under vårterminen 2022.

Studiemedel (CSN)

Kursen är CSN-berättigad, motsvarande gymnasienivå.

Målgrupp

Personer med funktionsnedsättning.

Antagningskrav

Erfarenhet av otillgänglig webb. Minst avslutad grundskola eller motsvarande. Viss teknikvana. Viss kunskap om webbtillgänglighet.

Kostnader

Terminsavgift 350 kronor. Du betalar själv för eventuella resor i samband med utbildningen.

Ansökan

Ansökan till kurstermin 2 under VT 2022 är öppen till och med 1 december 2021. Du kan söka till termin 2 utan att ha gått termin 1.

 

Vad händer med ansökningarna?
Vi läser alla ansökningar. Sökande som uppfyller våra grundkrav bjuds in till ett uppföljande samtal genom Microsoft Teams eller liknande.

Vid frågor gällande antagningen, vänligen kontakta Helena Jonsson på e-post helena.jonsson@furuboda.se.

Ladda ner infoblad och dokument med kursinnehåll

Läs även om kursens innehåll i kursinnehållsdokumentet:

Kontaktperson för mer information