Stipendiemottagare 2018: Elaine Eksvärd

Elaine Eksvärd tilldelades 2018 års stipendium ur Ernst och Ella Skoogs stipendiefond.

Två kvinnor med ett litet barn mellan sig

2018 års mottagare av Ernst och Ella Skoogs stipendium

Elaine Eksvärd tilldelades 2018 års stipendium ur Ernst och Ella Skoogs stipendiefond!

Ella och Ernst Skoogs stipendium delas årligen ut av Föreningen Furuboda och skall lämnas som en erkänsla för sådana insatser inom folkbildnings-, kultur- och rehabiliteringsområdena som står i nära samklang med Föreningen Furubodas egna mål för sin verksamhet.

Motivering för 2018 års stipendiemottagare: Elaine Eksvärd

Föreningen Furubodas styrelse har beslutat att tilldela 2018 års stipendium till Elaine Eksvärd. Såhär lyder styrelsens motivering:

"Elaine Eksvärd har gjort sig känd för svensken som retorikexpert. Hon syns flitigt i tv, hennes böcker har lästs av massorna och hon driver framgångsrikt sitt engagemang i sociala medier. I allt hon gör har hon en stark nerv av medmänsklighet och kämpaglöd för människor som utsätts för orättvisor och förtryckande strukturer i samhället. Allra tydligast märks det i hennes strävan för barns rättigheter: “Retoriken är mitt jobb, barnen är min kamp”. Hon delar ärligt, men samtidigt med integritet, med sig om livet som “funkisförälder” och genom hashtagen #intesåkonstigt avdramatiserar hon, utan att förneka svårigheterna, hur det är att leva med barn med funktionsvariationer.

Elaine Eksvärd tilldelas Ella och Ernst Skoogs stipendium 2018 för sitt föredömliga sätt att använda sina plattformar för att okuvligt och outtröttligt kämpa för rättvisa, jämlikhet och medmänsklighet, med särskilt fokus på barn och andra som ofta förnekas sin röst i det offentliga samtalet. Hon visar på en inriktning helt i linje med Furubodas vision: Ansvarstagande och självständiga människor, med full delaktighet, i ett öppet och tillgängligt samhälle."