Stipendiemottagare 2021: FUB:s kommitté för skola och utbildning

FUB:s kommitté för skola och utbildning tilldelades 2021 års stipendium ur Ernst och Ella Skoogs stipendiefond.

FUB:s logotyp med två röda cirklar i varandra och bokstäverna FUB i svart

2021 års mottagare av Ernst och Ella Skoogs stipendium

FUB:s kommitté för skola och utbildning tilldelas 2021 års stipendium ur Ernst och Ella Skoogs stipendiefond!

Ella och Ernst Skoogs stipendium delas årligen ut av Föreningen Furuboda och skall lämnas som en erkänsla för sådana insatser inom folkbildnings-, kultur- och rehabiliteringsområdena som står i nära samklang med Föreningen Furubodas egna mål för sin verksamhet.

Motivering för 2021 års stipendiemottagare: FUB:s kommitté för skola och utbildning

Föreningen Furubodas styrelse har beslutat att tilldela 2021 års stipendium till FUB:s kommitté för skola och utbildning. Såhär lyder styrelsens motivering:

"FUB:s kommitté för skola och utbildning arbetar för allas rätt till utbildning och för att lyfta personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning. De kämpar för mångfald, delaktighet och inkludering. Kommitténs arbete bygger på engagemang, medmänsklighet och viljan att ge alla samma möjligheter till utbildning.

Genom ett idogt opinionsarbete på olika plan har FUB:s skolkommitté visat vägen för många människor att få sina rättigheter tillgodosedda. Arbetet genomsyras av en drivkraft för alla människors lika värde. Skolkommittén ger kraft och inspiration till otaliga människor som lever med funktionsnedsättning och deras anhöriga att orka kämpa för sina rättigheter.

FUB:s kommitté för skola och utbildning bidrar i handling till Furubodas vision: 'Ansvarstagande och självständiga människor, med full delaktighet, i ett öppet och tillgängligt samhälle'.” 

Furuboda den 9 maj 2021
Styrelsen för Föreningen Furuboda