Tillgänglig golf

Furuboda Idrottsförening är en av Oxie Golfklubbs samarbetspartners i Arvsfondsprojektet Tillgänglig golf, som arbetar för att göra golf tillgänglig för personer med funktionsvariationer.

Två personer på en green

Om projektet

Oxie Golfklubb arbetar för att göra golf tillgänglig för personer med funktionsvariationer. Oxie GK genomför ett Arvsfondsprojekt 2019-2021 där Furuboda Idrottsförening är en av flera samarbetspartners.

Projekt Tillgänglig golf arbetar för att ta fram metoder och pedagogiskt material som berör golf för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Under våren 2021 genomför projektet fyra digitala temakvällar och släpper en utbildningshemsida: Temakvällar paragolf

Läs mer om projektet Tillgänglig golf på Oxie GK:s hemsida: Projekt Tillgänglig golf

Kontaktperson för mer information