Stipendiemottagare 2020: Moomsteatern

Moomsteatern i Malmö tilldelades 2020 års stipendium ur Ernst och Ella Skoogs stipendiefond!

Fyra personer och en av kvinnorna i mitten håller upp en tavla med en pusselbit

2020 års mottagare av Ernst och Ella Skoogs stipendium

Moomsteatern i Malmö tilldelas 2020 års stipendium ur Ernst och Ella Skoogs stipendiefond!

Ella och Ernst Skoogs stipendium delas årligen ut av Föreningen Furuboda och skall lämnas som en erkänsla för sådana insatser inom folkbildnings-, kultur- och rehabiliteringsområdena som står i nära samklang med Föreningen Furubodas egna mål för sin verksamhet.

Motivering för 2020 års stipendiemottagare: Moomsteatern

Föreningen Furubodas styrelse har beslutat att tilldela 2020 års stipendium till Moomsteatern. Såhär lyder styrelsens motivering:

"Moomsteatern arbetar med skådespelare, oavsett funktionsförmåga. Det betyder att de anställer skådespelare med funktionsnedsättningar på samma villkor som andra professionella skådespelare. Teatern jobbar med teater, inte med omsorg. Det innebär att skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar får möjlighet att fokusera på och utvecklas inom sitt yrke.

Teatern bygger på engagemang, medmänsklighet och glädjen att vara tillsammans.

Moomsteatern har visat vägen för människor att komma till sin rätt och kunna utnyttja sina resurser. Moomsteaterns sätt att arbeta genomsyras av en drivkraft för alla människors lika värde.

Teatern bidrar i handling till Furubodas vision: 'Ansvarstagande och självständiga människor, med full delaktighet, i ett öppet och tillgängligt samhälle.'"